Lånehallen.se

Styrränta

Vad är Styrränta? Styrränta är den ränta som centralbanken tar när den lånar ut pengar till bankerna. Styrräntan är en viktig del av Svensk ekonomi, då den påverkar bankernas kostnad för deras likviditet. Ofta påverkar den i sin tur den ränta som bankerna tar ut av sina kunder. I Sverige använder sig Riksbanken utav något …

Styrränta Read More »

Administrationsavgift

Vad är Administrationsavgift?  Administrationsavgiften är den del som företag har rätt att ta ut för att täcka upp de kostnader som uppstår vid försäljning utav den tjänst eller vara som du som kund köper eller beställer. En vanliga prissättning på denna administrationsavgift brukar vara mellan 40-60 kr, men kan skilja sig mellan de olika företagen. …

Administrationsavgift Read More »

Rörlig Ränta

Rörlig ränta

Vad är Rörlig Ränta? När du lånar pengar till bostad t.ex., dvs. ett Bolån kan ditt lån antingen ha en rörlig eller fast ränta. Vi beskriver här kort vad en rörlig ränta är!  3-månadersräntan kallas ibland rörlig ränta. Rörlig ränta är som en fast ränta, med skillnaden att den ändras oftare, dvs. var 3:e månad istället för …

Rörlig ränta Read More »

Fast ränta

Bunden Ränta

Vad är Bunden Ränta? Bunden Ränta eller Fast Ränta är en räntesats som är densamma under hela låneperioden. Vanligast är Bunden ränta inom Bolån, där man har en bunden ränta under en viss låneperiod. Vanliga lån med Bunden Ränta När man pratar om Bunden Ränta är det oftast inom Bolån. Man har ofta olika låneperioder …

Bunden Ränta Read More »

Kreditfaktura

Kreditfaktura

Vad är Kreditfaktura / Kreditnota? En kreditfaktura skapas när ursprunglig faktura utav någon anledning är felaktig, och ett belopp ska betalas tillbaka eller dras av på tidigare faktura. Exempel på Kreditfaktura  Ett exempel på detta när t.ex. ett företag har råkat fakturera för mycket och säljaren i detta fall behöver betala tillbaka pengar till köparen. …

Kreditfaktura Read More »

Kreditvärdighet

Vad är Kreditvärdighet? Vi förklarar! Kreditvärdighet är en persons, ett företags förmåga att betala sina skulder. Skulderna kan bland annat vara i form av lån och fakturor. För att beskriva kreditvärdighet delar banker och ekonomiska institutioner in personer, företag i kreditvärdighetsklasser, även kallade kreditvärderingsklasser eller ratingklasser. Klasserna har idag olika skalor beroende på vem som …

Kreditvärdighet Read More »

Belåningsgrad

Vad är Belåningsgrad? Vi förklarar! Belåningsgrad Belåningsgraden berättar hur mycket lån du har på din bostad i jämfört med vad du köpt bostaden för eller grundat på marknadsvärdet. Om du köper en bostad för 1 miljoner kr och lånar 750 000 kr kommer belåningsgraden att vara 75 procent. Så enkelt var det förklarat!