Kryptovaluta - Tekniken

Investera redan idag!

Kryptovaluta - Hur fungerar tekniken?

Vad är Blockchain-tekniken som Kryptovalutan använder sig utav?

Det heter även Blockkedja, men vi fördrar benämningen Blockchain och är den benämningen vi använder i denna artikel.

En blockchain är en växande lista över poster, kallad blocks om är länkade med kryptografi. Varje block innehåller en kryptografisk hash i föregående block dvs. en tidstämpel och transaktionsdata.

Genom sin teknik är en blockchain resistent mot modifiering av data. Det är som en öppen och distribuerad huvudbok som kan registrera transaktioner mellan två parter på ett kontrollerbart och permanent sätt.

Är Blockchain-tekniken framtiden?

Genom att låta digital information distribueras men inte kopieras har blockchain-teknik skapat en ny säkerhet utav transaktioner över internet. Från början är Blockchain skapad för den digitala valutan Bitcoin. Därefter har tekniken kommit att börja användas inom andra områden.

Vad är Blockchain-Teknik?

En blockchain är tidstämpel som i en serie överför data som inte ägs utav någon enskild enhet. Varje block av data är säkrad och bundna till varandra med kryptografisk teknik som bildar en kedja. 

Vad är så speciellt med Blockchain?

Blockchain-nätverket har ingen central auktoritet och ingen specifik part – och det är själva definitionen och bildar tekniken som Blockchain använder sig utav. Eftersom det är en gemensam och oföränderlig säkerhet, är informationen i tekniken öppen för alla att kunna se. Därför är allt som är byggt på blockchain genomskinlig och alla involverade är ansvariga för sina egna transaktioner.

Blockchain kort förklarat

En blockchain har ingen transaktionskostnad. Blockchain är ett enkelt men genialt sätt att skicka information från punkt A till punkt B på ett helt automatiserat och säkert sätt. En part i en transaktion initierar processen genom att skapa ett block. Det här blocket är verifierat av tusentals, kanske miljoner datorer distribuerade i ett nätverk. Det verifierade blocket läggs till i en kedja, som lagras över nätverket, vilket skapar inte bara en unik stämpel utan även en unik post med en unik historia. Förfalskning av en enda post skulle innebära förfalskning av hela kedjan i miljoner instanser, vilket är nästan omöjligt. Kryptovalutan använder denna modell för sina transaktioner, men den kan även tillämpas på många andra sätt. på många andra sätt.

Gratis transaktioner

Eftersom blockchain- transaktioner är gratis kan man använda sig utav mindre belopp i transaktionerna mindre belopp, säg 1/10 av ett öre. På detta sätt är Blockchain transaktioner väldigt bra, då traditionella transaktioner som sköts av företag belagda med avgift på något sätt.

I den finansiella världen denna typ av transaktioner en revolution, där dessa blockkedjor kommer att förändra hur börserna fungerar. 

Blockchain-databasen lagras inte på ett enda ställe, vilket betyder att de register som den innehåller är verkligen offentliga och lätt verifierbara. Ingen centraliserad version av denna information finns för att hackaren ska korrumpera. Blockkedjan innehavs av miljontals datorer samtidigt, är dess data tillgänglig för alla på internet.

Anledningen till att blockchain har fått sådan framgång:

  • Datan ägs inte av en enda enhet, land etc.
  • Uppgifterna lagras kryptografiskt inuti blocken.
  • Blockkedjan är oföränderlig, så inget kan manipulera med data som ligger inuti blockkedjan.
  • Blockkedjan är transparent så att man kan spåra data om man behöver.

Blockchain-teknikens tre styrkor

De tre huvudsakliga styrkorna hos Blockchain-tekniken:

  • Decentralisering
  • Genomskinlighet/öppenhet
  • Oföränderlighet

Styrka nr 1: Decentralisering

Innan Blockchain-tekniken var vi mer vana vid centraliserade tjänster. Tanken är väldigt enkel. Du har en centraliserad enhet som lagrar all data och du måste bara interagera med det här systemet för att få tillgång till all information du behöver.

Ett exempel på ett centraliserat system är banker. De lagrar alla dina pengar, och det enda sättet att betala/göra en transaktion är att gå igenom banken.

Centraliserade system fungerat bra i många år, men de har flera sårbarheter.

  • Eftersom systemen är centraliserade lagras all data på en plats. Detta gör dem enkla måltavlor för potentiella hackare.
  • Vad händer om den centraliserade enheten på något sätt stängs ner, av vilken anledning som helst? På det sättet kommer ingen att kunna få tillgång till den information som den har
  • Likaså vad händer om det systemet blir skadad? 

Vad händer om vi bara tar bort det centraliserade?

I ett decentraliserat system lagras inte informationen av en enda enhet, utan alla i nätverket äger informationen.

I ett decentraliserat nätverk kand du interagera direkt utan att gå igenom en tredje part. Det är den viktigaste tanken bakom kryptovalutans teknik. Du kan skicka dina pengar till vem du vill utan att behöva gå igenom en bank.

Styrka nr 2: Öppenhet

Ett av begreppen i blockchain-tekniken är “öppenhet”. Vissa säger att blockchain ger dig integritet medans andra säger att den är transparent. Varför?

En persons identitet döljs via komplex kryptografi. Om du såg upp en persons transaktionshistorik så kommer du inte se “Kalle tog emot 3 bitcoin” kommer du istället att se något liknande med “1NF2bhrFLkMqqq7vpPAEmvwT2TpyCt4ALK tagit emot 3 BTC”.

Medan personens verkliga identitet är säker, ser du fortfarande alla transaktioner som gjordes. Denna nivå av insyn har aldrig funnits tidigare inom ett finansiellt system. 

Om du bara känner till ett företags offentliga adress kan du helt enkelt titta på alla transaktioner som de har gjort. Detta tvingar företagen att vara ärliga med sina transaktioner, något som är nytt för dem.

Styrka nr 3: Oföränderligt

Oföränderlighet i blockchain, innebär att när någonting har gått in i blockchain kan det inte manipuleras.

Detta är ovärderligt för finansinstitut och där transaktioner med kryptovaluta sker. Det måste vara drömmen för finansinspektionen då det inte går att manipulera transaktioner i efterhand.

Möjligheten till detta är blockkedjan och dess kryptografiska hashfunktion.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Våra bästa Privatlån:
Låne Summa:
Lånetid:
Visa fler Banker
Visa fler Banker
Läs mer om Zmarta: