Amorteringskrav

Betydelsen utav Amorteringskrav 

amorteringskravAmorteringskrav är ett krav som infördes i Sverige den 1:a juni 2016 (2016-06-01) och som gäller alla bolån tecknade efter därefter. Detta innebär att amortering årligen ska och måste ske med 1% eller 2% av bostadens värde, beroende på er belåningsgrad. Amorteringskravet är enbart ett minimum-krav och bankerna har möjlighet att ställa högre krav än så på dig som låntagare.

Från den 1 mars 2018 så infördes ett skärpt amorteringskrav som i praktiken innebär att du som bolånetagare ska och måste amortera ytterligare 1 % ovanpå befintligt amorteringskrav om du som bolånetagare lånar mer än 4,5 gånger din bruttoinkomst.

Vad innebär amorteringskrav bolån? Vi förklarar!

Amorteringskravet innebär att om ditt bolån är tecknat efter 2016-06-01 och har en högre belåningsgrad än 50%, måste ha en amortering varje år. Är belåningsgraden 50-70% är kravet nu att amortering ska ske med 1% av värdet på bostaden. Är belåningsgraden 70-85% är kravet nu att amorteringen ska vara 2% av värdet. Med det det nya amorteringskravet adderas 1 % i amortering om du som bolånetagare lånar mer än 4,5 gånger din bruttoinkomst. Det innebär att en ev. högt belånad bolånetagare kommer behöva amortera 3 % av bolånet per år istället för 2 % som var den maximala amorteringen före det nya amorteringskravet.

Not. som inkomst räknas din bruttoinkomster samt andra inkomster såsom barnbidrag och studiebidrag t.ex.

Om jag tar ett tilläggslån? 

Om ett bolån utökas (exempelvis vid renovering av kök eller bilköp) kallas detta lån för ett tilläggslån. Om belåningsgraden inte övergår 50% behöver ingen amortering ske. Blir den över 50% kan man välja på två olika amorteringsmöjligheter.

Antingen kan amortering ske på 1% eller 2% per år (se ovan ”Vad innebär amorteringskravet?”) eller så kan detta tilläggslån amorteras separat. I detta fall ska amortering ske på 10 år. Skulle belåningsgraden gå under 50% under denna period avslutas kravet på amortering.

De två alternativen kan skapa väldigt olika månadskostnader för lånen och bör därför jämföras i det fall som ett tilläggslån ska tecknas.

Med det skärpta amorteringskravet så tas hänsyn till inkomsten om bolånetagaren lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst. Då måste 1 % extra amorteras på tilläggslånet.

Vad menas med ”minimumkrav” på amorteringskrav? Vi förklarar!

Ett ”minimumkrav” innebär att banken inte får erbjuda lägre amorteringstakt än denna nivå. Bankerna kan välja att ha högre krav än denna minimumnivå. Du kan därför inte räkna att banken tillämpar exakt den regeln som gäller för amorteringskravet (minimum)

Blir det amorteringskrav om jag byter bank? 

När du byter bank tecknas ett nytt lån hos den nya banken. Det skulle betyda att ett bankbyte innebära att det nya lånet får amorteringskrav. För att inte skapa en inlåsningseffekt finns ett regelverk som säger att amorteringskrav inte ska aktiveras vid bankbytet, om lånet tidigare inte har omfattats av amorteringskravet.

Ha i åtanke att flera banker trots detta har ett amorteringskrav vid ett byte utav bank. Om du idag inte har amorteringskrav, bör du fråga vilka regler och ev. amorteringskrav som gäller för just den bank som du vill byta till. 

Hur ofta kan jag värdera min bostad? 

Kort beskrivet får detta ske vart 5:e år eller om din bostad anses ha ökat i värde efter en större renovering eller tillbyggnad. Har ni endast gjord smärre renoveringar som t ex. tapetsering eller lagt nytt golv, anses inte det som en större renovering. Det är lite av en bedömningsfråga. Har ni renoverat både badrum, kök, bytt fönster bör ni höra med er bankkontakt. Men är ni osäker på bedömningen, kontakta er bank för att höra efter om de anser att en omvärdering kan vara aktuellt utefter er beskrivning utav renoveringen ev. värdeökning.

De som har ett lån som tecknats före 2016-06-01 har möjligheten att göra en omvärdering om ett tilläggslån ska tecknas. Efter detta gäller ovanstående beskriven 5-årsregel. 

Vilka fastigheter omfattas inte utav amorteringskrav? 

Jord- och skogsbruksfastigheter omfattas inte av amorteringskravet. Har du ett bolån som tecknats både med bostadsdel och andra fastigheter, gäller amorteringskravet endast för den del utav lånet som gäller bostadsdelen.

Omfattas alla bolån utav amorteringskrav? 

Amorteringskravet infördes 2016-06-01. Enligt detta amorteringskrav skall alla bolån som tecknas därefter omfattas utav detta amorteringskrav.
Skulle ni ha tecknat ett bolån före detta datum, omfattas det inte utav detta amorteringskrav. Ha dock i åtanke, att många banker införde krav på amortering på sina bolån redan innan 2016-06-01

Finns det undantag då jag inte behöver amortera? 

Det finns ett några undantag för att undgå amorteringskravet:

Nyproduktion – 

Om du köper en helt nyproducerad bostad och den ska köpas genom ett boland hos banken, kan kravet på amortering kringgås i fem år.
Ha i åtanke att denna amorteringsfria period på fem år endast gäller den första ägaren utav denna bostad. Som skrivet tidigare i denna artikel är det upp till banken att bevilja en amorteringsfrihet i fem år. Det ger banken möjlighet att bevilja amorteringsfrihet, men åter upp till banken att bestämma detta.

Om det finns “Särskilda skäl” – 

Banken kan vid olika händelser besluta om tillfälligt uppehåll utav amorteringen. Detta kan t.ex. vara arbetslöshet, svår sjukdom eller dödsfall inom familjen. 

Mer detaljerad information om det skärpa amorteringskravet finns att läsa hos finansinspektionen. Amorteringskravet kring bostadslån är till för att inte skuldsätta hushållen mer än vad de har råd att betala vid eventuell räntehöjning som förutspås kommande år. Det måste finnas ett spann för vad man klarar ekonomiskt. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
E-post

Privatlån

Ta här del av lägsta räntan och villkoren för att låna!

Billån

Låg ränta till ert billån finner ni här! Klicka här för att ta del av dagens erbjudanden med låg ränta och bra amorteringsplan!

Låna till Resa

Här finner ni de bästa erbjudandena idag kring ränta och amortering när ni ska låna till er resa!

Tillfällig Kredit

Ta del av lägsta räntan inför ett tillfälligt lån! Här kan ni välja det erbjudande som passar just er med ränta och amorteringsplan!

SMS Lån

Snabb utbetalning vid akuta tillfällen! Här finner ni det SMS lån som passar just er! Erbjudandena är de bästa på marknaden!

Studielån

Ta del av lägsta räntan när ni ska låna för studier! Klicka här och ni får ett erbjudande direkt med ränta och amorteringsplan!

Våra bästa Privatlån:
Låne Summa:
Lånetid:
Visa fler Banker
Visa fler Banker
Andra har läst om:
 • Reporänta

  Vad är Reporänta? Reporäntan är vår Riksbanks styrränta och vårt huvudsakliga penningpolitiska verktyg i Sverige. …Läs mer »
 • Renoveringslån

  Inför renoveringslån Har du ett visst sparkapital och kan lägga in en del själv, och …Läs mer »
 • Styrränta

  Vad är Styrränta? Styrränta är den ränta som centralbanken tar när den lånar ut pengar …Läs mer »
 • Administrationsavgift

  Vad är Administrationsavgift?  Administrationsavgiften är den del som företag har rätt att ta ut för …Läs mer »
 • Rörlig ränta

  Vad är Rörlig Ränta? När du lånar pengar till bostad t.ex., dvs. ett Bolån kan …Läs mer »
 • Bunden Ränta

  Vad är Bunden Ränta? Bunden Ränta eller Fast Ränta är en räntesats som är densamma …Läs mer »
 • Kreditfaktura

  Vad är Kreditfaktura / Kreditnota? En kreditfaktura skapas när ursprunglig faktura utav någon anledning är …Läs mer »
 • Kreditvärdighet

  Vad är Kreditvärdighet? Vi förklarar! Kreditvärdighet är en persons, ett företags förmåga att betala sina …Läs mer »
 • Belåningsgrad

  Vad är Belåningsgrad? Vi förklarar! Belåningsgrad Belåningsgraden berättar hur mycket lån du har på din …Läs mer »
 • Jämförelseränta

  Vad är Jämförelseränta – definition? Jämförelseränta  Jämförelseränta används vid beräkning av ränteskillnadsersättning. Vid beräkningen jämförs …Läs mer »
 • Betalskydd

  Vad är Betalskydd? Vi förklarar! Betalskydd kopplat till kreditkort, vad är det? Betalskydd eller är …Läs mer »
 • Låneskydd

  Vad är Låneskydd? Vi förklarar! Låneskydd vid lån, vad är det? Låneskydd är en typ …Läs mer »
 • Driftkostnad

  Vad är Driftkostnad? Vi förklarar! Vad betyder driftkostnad? Vi förklarar! Driftkostnad syftar till de kostnader …Läs mer »
 • Lagfart

  Lagfart – Lantmäteriet och Kostnader Vad är lagfart? Lagfarten bevisar vem som äger en fastighet …Läs mer »
 • Fysisk person

  Vad är en Fysisk person? Vi förklarar! Betydelse  Ordet “Fysisk person” används inom lån och …Läs mer »