Effektiv Ränta

Vad är Effektiv Ränta
Effektiv Ränta är ett utmärkt sätt att se den riktiga kostnaden för ett lån.

Effektiv Ränta kan förklaras med att den verkligen visar vad du betalar för lånet inklusive ränta och andra avgifter som är knutet till lånet. Vanligast är att man använder sig av räntedagsbasen där man använder sig utav 360 dagar på ett år för att beräkna den Effektiva räntan.

Hur beräknas Effektiv Ränta? Vi förklarar!

Hur man beräknar den effektiva räntan på lån och krediter regleras utav ett regelverk, där även Konsumentverket har anvisningar om hur denna ränta ska beräknas. Därmed kan du som låntagare känna dig trygg när du jämför olika lån mellan Bank och Långivare. Effektiva räntan anges. Effektiv ränta är rättvis och alla Banker och Kreditgivare använder sig utav samma beräkning för att få fram den Effektiva räntan. I och med detta kan du som  som låntagare få så rättvis bild som möjligt möjligt och därmed kunna jämföra de olika Bankerna och Kreditgivarna åt.

Exempel över Effektiv Ränta, på ett räntefritt lån: 

Ett räntefritt lån om 1.000 kr med en aviavgift på 25 kr/mån får en effektiv ränta om 30 %. Det blir samma effekt som att låna 1.000 kr till 30 % ränta

Notera att Effektiv ränta är bara ett av måtten man kan använda sig av då man jämför Banker och lånegivare.

Effektiv ränta formel 

Det är krångligt at beräkna den effektiva räntan, men det finns en formel för den som besitter matematiska kunskaper och har tid! Tillvägagångssättet för att beräkningen finns beskrivet i Europaparlamentets direktiv som även återges i Konsumentverkets anvisningar. Man ställer upp en ekvation där nuvärdet av kreditbeloppet ska vara lika med nuvärdet av samtliga belopp som låntagaren ska erlägga. Europaparlamentet ger följande ekvation som definition av effektiva räntan:

{\displaystyle \sum _{k=1}^{m}C_{k}(1+X)^{-t_{k}}=\sum _{j=1}^{n}D_{j}(1+X)^{-s_{j}}}

 • X är den effektiva räntan,
 • m är det tal som motsvarar det sista kreditutnyttjandets plats i tidsföljden,
 • k är det tal som motsvarar ett kreditutnyttjandes plats i tidsföljden, dvs. 1 ≤ k ≤ m,
 • Ck är storleken på kreditutnyttjande nr k,
 • tk är tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datumet för det första kreditutnyttjandet och datumet för varje kreditutnyttjande, dvs. t1 = 0,
 • n är det tal som motsvarar den sista återbetalningens eller avgiftsbetalningens plats i tidsföljden,
 • j är det tal som motsvarar en återbetalning eller avgiftsbetalning i tidsföljden,
 • Dj är storleken på en återbetalning eller avgiftsbetalning,
 • sj är tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datumet för det första kreditutnyttjandet och datumet för varje återbetalning eller avgiftsbetalning.

Det vänstra ledet ger nuvärdet av utbetalningarna, det högra av inbetalningarna. Den effektiva räntan är den ränta X då dessa är lika.

Källa för Effektiv ränta formel är: Wikipedia

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
E-post

Privatlån

Ta här del av lägsta räntan och villkoren för att låna!

Billån

Låg ränta till ert billån finner ni här! Klicka här för att ta del av dagens erbjudanden med låg ränta och bra amorteringsplan!

Låna till Resa

Här finner ni de bästa erbjudandena idag kring ränta och amortering när ni ska låna till er resa!

Tillfällig Kredit

Ta del av lägsta räntan inför ett tillfälligt lån! Här kan ni välja det erbjudande som passar just er med ränta och amorteringsplan!

SMS Lån

Snabb utbetalning vid akuta tillfällen! Här finner ni det SMS lån som passar just er! Erbjudandena är de bästa på marknaden!

Studielån

Ta del av lägsta räntan när ni ska låna för studier! Klicka här och ni får ett erbjudande direkt med ränta och amorteringsplan!

Våra bästa Privatlån:
Låne Summa:
Lånetid:
Visa fler Banker
Visa fler Banker
Andra har läst om:
 • Reporänta

  Vad är Reporänta? Reporäntan är vår Riksbanks styrränta och vårt huvudsakliga penningpolitiska verktyg i Sverige. …Läs mer »
 • Renoveringslån

  Inför renoveringslån Har du ett visst sparkapital och kan lägga in en del själv, och …Läs mer »
 • Styrränta

  Vad är Styrränta? Styrränta är den ränta som centralbanken tar när den lånar ut pengar …Läs mer »
 • Administrationsavgift

  Vad är Administrationsavgift?  Administrationsavgiften är den del som företag har rätt att ta ut för …Läs mer »
 • Rörlig ränta

  Vad är Rörlig Ränta? När du lånar pengar till bostad t.ex., dvs. ett Bolån kan …Läs mer »
 • Bunden Ränta

  Vad är Bunden Ränta? Bunden Ränta eller Fast Ränta är en räntesats som är densamma …Läs mer »
 • Kreditfaktura

  Vad är Kreditfaktura / Kreditnota? En kreditfaktura skapas när ursprunglig faktura utav någon anledning är …Läs mer »
 • Kreditvärdighet

  Vad är Kreditvärdighet? Vi förklarar! Kreditvärdighet är en persons, ett företags förmåga att betala sina …Läs mer »
 • Belåningsgrad

  Vad är Belåningsgrad? Vi förklarar! Belåningsgrad Belåningsgraden berättar hur mycket lån du har på din …Läs mer »
 • Jämförelseränta

  Vad är Jämförelseränta – definition? Jämförelseränta  Jämförelseränta används vid beräkning av ränteskillnadsersättning. Vid beräkningen jämförs …Läs mer »
 • Betalskydd

  Vad är Betalskydd? Vi förklarar! Betalskydd kopplat till kreditkort, vad är det? Betalskydd eller är …Läs mer »
 • Låneskydd

  Vad är Låneskydd? Vi förklarar! Låneskydd vid lån, vad är det? Låneskydd är en typ …Läs mer »
 • Driftkostnad

  Vad är Driftkostnad? Vi förklarar! Vad betyder driftkostnad? Vi förklarar! Driftkostnad syftar till de kostnader …Läs mer »
 • Lagfart

  Lagfart – Lantmäteriet och Kostnader Vad är lagfart? Lagfarten bevisar vem som äger en fastighet …Läs mer »
 • Fysisk person

  Vad är en Fysisk person? Vi förklarar! Betydelse  Ordet “Fysisk person” används inom lån och …Läs mer »